Hoe Next ben jij?

Transities zijn grote, ingrijpende veranderingen die soms onoverzichtelijk zijn en zich heel lastig laten voorspellen. Binnen de gemeente Rotterdam is #NextCity de beweging die onderzoekt hoe hier in het fysieke domein mee om te gaan.

Door: Team Next City

Dan hebben we het niet over de inhoudelijke kant, daar zijn voldoende goed opgeleide specialisten voor in huis, maar juist over de manier van werken en de wisselwerking tussen al deze ontwikkelingen. Als je hier vanuit een gezamenlijkheid naar kijkt zie je namelijk dat er allerlei parallellen te trekken zijn tussen deze op het oog zeer verschillende transities.

Grip krijgen op transities begint bij het weten in welke situatie je zit. Een oude Oosterse fabel kan mooi illustreren hoe dit besef kan ontstaan.

Next City

Vijf blinden staan samen naast een olifant en krijgen de vraag: “Hoe ziet een olifant eruit?” Omdat het ze aan het zicht ontbreekt moeten ze hun andere zintuigen inzetten om uit te vinden wat een olifant is. Ieder staat op een andere plaats en begint het beest met de handen te ontdekken. Vanwege de grootte van het dier kan geen van hen het hele beest omvatten, maar kunnen ze elk slechts een beperkt deel ontdekken. Na hun gedegen en uitvoerige onderzoek komen ze allen tot hun conclusie. “Het is een slang”, zegt de eerste. “Nee, een touw”, zegt de tweede stellig. “Ik heb een muur ontdekt”, zegt de derde en zo komen er vijf verschillende conclusies. Er ontstaat een stevige discussie omdat elke blinde er vast van overtuigd is dat hij het bij het rechte eind heeft…

Als we de olifant uit dit verhaal als een transitie zien kunnen we onszelf als een blinde beschouwen. Ook wij overzien maar een deel. Door verbindingen tussen de afzonderlijke ontdekkingen te leggen en naar het geheel te kijken kan #NextCity de olifant beter in beeld brengen en kan je misschien wel ontdekken dat het iets geheel anders is…

#NextCity is een netwerk van professionals uit allerlei delen van de gemeente Rotterdam die elkaar kritisch durven bevragen op ingesleten gewoontes en blinde vlekken en met lef en open blik andere, nieuwe paden durven in te slaan. Centraal gaat het hierbij steeds om de vraag hoe de stad van de toekomst er uit gaat zien. En wanneer beter niet goed genoeg is: wat kan er anders? Wat de een leert kan ook voor de ander heel interessant zijn.

Wil je meer weten over #NextCity en de ontdekkingen die er al gedaan zijn? Kom dan naar de werksessie Next City op het Stadmakerscongres.