De oplossing ligt op de daken

Wereldwijd staan steden voor grote uitdagingen: aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering (wateroverlast en hittestress); de energietransitie (energiebesparing en duurzame energieopwekking); druk op de openbare ruimte door groei van de stad; eenzaamheid bij ouderen én jongeren en een gebrek aan groene ruimte om te ontspannen en emotioneel bij te tanken. De oplossing ligt op het grootste braakliggende terrein in de stad: de daken. In Nederland ligt circa 400 km² plat dak, zo’n 60.000 voetbalvelden, met een zee aan mogelijkheden.

Door: Esther Wienese en Jan Henk Tigelaar

Rotterdam heeft de meeste platte daken van Nederland: 18 km² waarvan 1 km² in het centrum. De gemeente Rotterdam heeft een flinke multifunctionele ambitie voor dit dakenlandschap. In de nieuwe Hoogbouwvisie is opgenomen dat elk nieuw hoogbouwdak minimaal twee extra functies moet hebben. Het programma Rotterdams Weerwoord heeft als doel 150.000 m² extra groen-blauwe daken aan te leggen en in het kader van het programma ’20 hectare groen erbij’ wordt gestreefd naar de aanleg van 6 tot 8 hectare groene daken.

De kracht van groene daken
Groene daken werken als spons. Ze vangen overtollig regenwater op, waardoor kelders en wegen minder vaak onderlopen en riolen minder vaak overstorten. Daarnaast geven groene daken verkoeling en zorgen er zo voor dat kwetsbare groepen minder hinder hebben van hete dagen. Groene daken kunnen ook nieuwe ontmoetingsplekken worden, boven de drukte van de straat en de stad, oases van rust, met ruimte voor ontmoeting en gesprek. En groene daken kunnen heel goed gecombineerd worden met extra wateropvang (blauw-groen) en energieopwekking (geel- groen). Last but not least: uitkijken op groen is goed voor je gezondheid. Dat is met name interessant voor groeiende hoogbouwsteden waar steeds meer mensen uitkijken op de daken beneden zich.

Samen de daken ontwikkelen
Het gros van de daken in de stad is niet van de gemeente. Veel platte daken zijn van particulieren, vve’s, woningcorporaties en bedrijven. Alleen een subsidie voor groene daken van de gemeente Rotterdam blijkt onvoldoende om dakeigenaren massaal hun daken te laten vergroenen. Rooftop Revolution ziet kansen om mensen wel te bewegen tot actie. Deze onafhankelijke stichting heeft met name in Amsterdam ervaring met een wijkgerichte aanpak met dakeigenaren. In samenwerking met de Rotterdamse DakenDiva Esther Wienese (Het Rotterdamse Dakenboek, nieuw gebruik van dak en stad) en met steun van de gemeente Rotterdam gaat Rooftop Revolution nu in Rotterdam aan de slag.

Doe mee met de revolutie
Wil jij meer weten en meedenken over de ontwikkeling van de (Rotterdamse) daken, kom dan op het Stadmakerscongres naar de presentatie ‘Wijkgerichte aanpak van daken’ tijdens het programma Buurten in transitie. Jan Henk Tigelaar (directeur Rooftop Revolution) en Esther Wienese vertellen over de voorbereiding van de pilot; over de kansen die ze afgelopen zomer hebben geïnventariseerd in vier totaal verschillende Rotterdamse wijken en over hun ideeën voor communicatiemiddelen om mensen bewust te maken en te inspireren. Ze gaan graag in gesprek over slimme business cases en kansen voor samenwerking. Alle ideeën zijn welkom, dus join the rooftop revolution!