Terugkijken lezingen Stadmakerscongres

Het programma van het Stadmakerscongres 2019 bestond uit vele onderdelen, variërend van de energietransitie en klimaatadaptatie tot werksessies rond de omgevingsvisie. In de grote zaal van het theater bestond het programma uit de grote lijnen omtrent het verhaal van de stad. Dit zijn onderwerpen waar de stad naartoe wil groeien en waar stadmakers van kunnen leren. Drie programmaonderdelen zijn vastgelegd en kunnen nu nog eens bekeken worden; Perspectief op Zuid door Francine Houben en Urban Culture Campus: Aarhus x Rotterdam door Stephen Willacy (EN)

Perspectief op Zuid: Naar een integrale benadering van kansen en opgaven 

Francine Houben, founding partner en creatief directeur van Mecanoo, nam het initiatief tot een uitgebreide verkenning naar de samenhangende opgave voor Zuid. Mecanoo voerde onder meer gesprekken met partijen rond de Waalhaven en de Maashaven over hun rol in de ontwikkeling van het stadsdeel, dat groeide rond de haven maar nu op zoek is naar een volgende economie in samenhang met onderwijs, cultuur en goed wonen. Een verhaal over de kansen van Zuid, de geheel eigen kwaliteiten van de dijken tussen de wijken als verbindend landschap en de noodzaak om ruimte, economie, onderwijs en transitieopgaven integraal te bekijken. 

Met een keynote lezing presenteerde Francine Houben haar eerste bevindingen. Over betekenisvolle verbindingen, nieuwe kwaliteiten, een volgende economie en de vraag hoe hier samen aan te werken.


Urban Culture Campus: Aarhus x Rotterdam

An exchange of practice and of shared urban challenges between ‘second cities’ Aarhus & Rotterdam. About the meaning of placemaking, cultural programming, civic buildings and true citizen engagement for the good growth of the city.

Aarhus is the second city of Denmark, a transforming port city celebrated for its quality of life, sustainable growth and its position as a hub for education and innovation. Embodied by Dokk1, Scandinavia’s biggest civic center and library of the future. In 2017 Aarhus was named the European Capital of Culture. With its ‘RETHINK’ agenda, the city positioned culture as a tool for change. The ‘Aarhus Goals’, address urban challenges proactively trough the city’s spirit of cooperation, citizen engagement, social cohesion, liveability, diversity and sustainability. Stephen Willacy, City Architect of Aarhus will share the story of his hometown.