‘Rotterdam moet blijven inzetten op ruimte voor initiatief en slagen maken op het gebied van kunst en cultuur’

Wat staat de Rotterdamse stadmakers het komende jaar te doen? Paul Becht en Petra Rutten, beiden lid van de Van der Leeuwkring, blikken vooruit op Stadmakerscongres 2018 en de opgaven die er toe doen.

Rotterdam maakt een enorme groei door. Hoe geven we op een goede manier richting aan die groei? Hoe zorgen we dat de stad zich de stad zich zo compact, circulair, inclusief, productief en gezond ontwikkelt, als we graag zouden willen? En op welke manieren moeten wij als stadmakers samenwerken, om dat voor elkaar te krijgen?

Die vraagstukken staan centraal tijdens het vijfde Stadmakerscongres op 9 november 2018 in TR Schouwburg. Paul Becht, regiomanager bij BPD Ontwikkeling, schetst de situatie: ‘Rotterdam wil de komende jaren 50.000 woningen bijbouwen. De stad wordt dichter en ruimte steeds schaarser. De ruimte die beschikbaar is, moeten we zo goed mogelijk zien te benutten. Hoe houden we de kwaliteit van de leefomgeving overeind? Hoe zorgen we dat bewoners zich staande houden? Oog hebben voor alle aspecten van de ontwikkelingen, zowel fysiek als sociaal, is een uitdaging die ons allemaal aangaat.’

Petra Rutten, directeur wonen van Frame Vastgoed, vindt dat de publieke ruimte hoger op de agenda moet: ‘In gebieden als Rotterdam Central District en in de Zalmhaven zullen binnenkort veel grote gebouwen verrijzen. Ik ben benieuwd hoe daar de verbinding gemaakt gaat worden, en wie dat gaat doen.’ Becht: ‘De verdichting vraagt om zorgvuldigheid en aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ook marktpartijen moeten verder kijken dan de programmering op hun plot en daartoe uitgedaagd worden.’

Van high rise tot winkelpandje
Het mooie aan Het Stadmakerscongres is volgens Rutten de diversiteit aan actoren die elkaar ontmoeten. ‘Architecten, ontwikkelaars, culturele instellingen, ambtenaren, studenten en particulieren zitten met elkaar om tafel. Privaat, publiek, groot, klein, formeel en informeel werken in Rotterdam samen aan de stad. Dat is uniek. Het zorgt ervoor dat we in Rotterdam high rise bouwen, maar ook aandacht hebben voor die leegstaande winkelpandjes in Noord waar iets mee moet gebeuren, omdat het de rotte kiezen van de buurt zijn. Wil je als stad duurzaam groeien zijn, moet je uit verschillende vaatjes tappen. Alleen dan kun je de verbinding tussen ruimtelijke en maatschappelijke stadsontwikkeling maken.’

Vorig jaar was inclusiviteit hét thema van het Stadsmakerscongres, en ook dit jaar blijft het een belangrijk onderwerp. Want met de groei van de stad, ligt tweedeling op de loer. ‘Hoe hyperdivers Rotterdam ook is, met zijn vele culturen die allemaal samenkomen in één binnenstad, de stad heeft maar weinig plekken waar die diversiteit ook echt beleefd wordt,’ denkt Petra Rutten. ‘Op het Stadmakersconges 2017 is uitgebreid over het thema gesproken. Guest Urban Critic Toni Griffin hield ons een spiegel voor en gaf ons handvaten om te ontwerpen aan een inclusieve stad en ongelijkheid tegen te gaan. Het deed me goed om te zien dat ze op tal van andere congressen werd uitgenodigd het afgelopen jaar en ook weer in Rotterdam was voor een masterclass ‘Just City Design’. Ze heeft ons geweldig geïnspireerd. Nu is het voor Rotterdam tijd om door te pakken. Om te beginnen met al die bottom up-initiatieven die er al zijn en die we met zijn alleen een stap verder kunnen brengen. Het lijkt mij razend interessant om het komend Stadmakerscongres daarvoor te benutten.’

Andere energie
Rutten gelooft dat veel kansen voor ‘werkstad’ Rotterdam liggen op het gebied van kunst en cultuur. ‘Er is nog zoveel ruimte in Rotterdam om kunst en cultuur te laten bloeien, om broedplaatsen te creëren, nieuwe initiatieven te laten ontstaan en daarmee een andere energie de stad in te brengen. Initiatieven als RAAF en Verhalenhuis Belevédère hebben laten zien hoe waardevol dat is. Rotterdam kan daar absoluut nog een slag in maken.’  

Paul Becht en Petra Rutten zijn beide lid van de Van der Leeuwkring, die in 2005 op initiatief van AIR werd opgericht. Een samenkomst van Rotterdamse marktpartijen en corporaties, die hun professionele en persoonlijke betrokkenheid bij de stad met elkaar delen. De kring draagt via privaat initiatief bij aan de publieke ruimte van de stad en stimuleert het denken daarover onder meer door met AIR sinds 2014 het Stadmakerscongres te initiëren.