Programma Stadmakerscongres, alles onder elkaar!

Door Barbara Luns & Bas van der Pol – Het programma van het Stadmakerscongres staat online. Op vrijdag 9 november transformeert TR Schouwburg voor de vijfde achtereenvolgende keer tot een bruisende werkplaats voor het stadmaken. Focus van deze editie is de groei van de stad. Langs welke lijnen krijgt de groei van Rotterdam vorm? Welke kwaliteiten zijn daarbij belangrijk? En hoe verbinden we ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling? Iedereen kan, in verschillende rollen, bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. Dat is de overtuiging en tegelijk de vraag die het Stadmakerscongres centraal stelt. De breedte en variëteit van het programma weerspiegelt deze gedachte.

Van het Hart van Zuid tot de Crooswijksebocht en van het Keilepand tot Eiland Brienenoord werken initiatiefnemers aan workshops, gesprekken, lezingen en tours. Het Stadmakerscongres is daarmee ook een stadmakerspraktijk in zichzelf. Het brengt de vele initiatieven bij elkaar en met elkaar in verband. De komende dagen ronden we het programma af en plaatsen we de laatste onderdelen op de website. Als sluitstuk maken we later deze week de Guest Urban Critic 2018 bekend en, namens de Van der Leeuwkring, de nominaties van de Van der Leeuwprijs 2018!

Hoe ziet het programma er uit? Onze redactie heeft het voor je onder elkaar gezet. Stel jouw schema samen en doe mee op het Stadmakerscongres.

Het volledige blokkenschema wordt in de week voorafgaand aan het Stadmakerscongres gepubliceerd. Bekijk de uitgebreide toelichting per onderdeel in het actueel programmaoverzicht en een tabel met onderstaande informatie vind je hier in een pdf. 


Ochtendprogramma

09.00 uur

Opening SMC18: De groei van Rotterdam
De opening van SMC18 brengt de groei van de stad in verband en toont via de uitreiking van de Van der Leeuwprijs 2018 de waarde van het stadmaken. Met een openingslezing van Mattijs van Ruijven (Hoofd Stedenbouwkundige gemeente Rotterdam) en inleidende gesprekken met initiatiefnemers, Van der Leeuwkring en de directie van stadsontwikkeling.

Uitreiking Van der Leeuwprijs 2018
Direct bij de start reikt de Van der Leeuwkring haar prijs uit aan een van de drie genomineerden. De breedte van het Rotterdamse stadmaken spreekt uit de keuze voor drie inspirerende initiatieven met grote betekenis en potentie voor de publieke ruimte van de stad.

Expositie veerkrachtige woonwijken
Studenten van verschillende onderwijsstudio’s presenteren hun werk betreffende actuele opgaven in Rotterdam.

Stadslabs en de omgevingsvisie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verkent in deze sessie de werking van stadslabs en het stadmaken en introduceert hoe de vele labs in het land een rol kunnen spelen in het omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en rijk.

VPRO Tegenlicht Meetup: ‘Mens in de machine’
Kunstmatige intelligentie staat in de kinderschoenen. Recente doorbraken maken dat software niet langer wordt geschreven, maar door middel van testen wordt opgevoed. Geïnspireerd door het menselijke brein leren kunstmatige neurale netwerken complexe taken te beheersen die erg lijken op hoe kinderen leren: door vallen en opstaan. Maar hoe houden we controle over deze alsmaar slimmer en groter wordende intelligentie rivalen? En vooral, wat betekenen deze ontwikkelingen voor de groei en het gebruik van de stad?  


10.30 uur


Verbinden en verdichten
Op zoek naar het verband tussen visie op mobiliteit, nieuwe bruggen, 50.000 woningen en katalyserende gebiedsontwikkelingen. In gesprek met de directie van Stadsontwikkeling, marktpartijen en beeldbepalende ontwerpers over de drijvende krachten van de groei en de kwaliteit van een compact Rotterdam.

Werksessie veerkrachtige woonwijken
Rotterdamse opleidingen werken aan vitale verbindingen tussen ruimtelijke en maatschappelijke stadsontwikkeling in Rotterdamse wijken. Werk mee aan de veerkracht van de alledaagse leefomgeving. Op initiatief van de Veldacademie en met bijdragen van onder meer de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, EMI op Zuid, Lokaal en Museum Rotterdam.

Lerende stad: onderwijs op de kaart
Eerder dit jaar besloten schoolbesturen tot een totale herinrichting van het voortgezet onderwijs op Zuid. De ambitie is meer diversiteit en vooral meer kwaliteit. De samenwerkende partijen blikken terug op dit voorbeeld stellende proces, waarin de Onderwijskaart een sleutelrol vervulde en kijken vooruit naar kansen voor een lerende stad op Zuid.

De waarde van Rotterdamse stadslabs
Ontdek de toegevoegde waarde van ruim twintig Rotterdamse stadslabs en de actuele praktijk in Cool-Zuid, Zoho, Hoogkwartier en Maashaven. Verken in gesprek met initiatiefnemers, publiek en politiek hoe deze  stevig verankerd kan worden in Rotterdam en in de lokale omgevingsvisie.

Circulair Rotterdam
Rotterdam wil werken aan een duurzame toekomst. De uitdaging om circulair te worden is daarom een van de belangrijkste pijlers voor de nieuwe omgevingsvisie. Verken de stand van zaken van circulair Rotterdam, ontmoet vernieuwers en denk mee over de volgende stap.

Lunchworkshop: Participatory City Making
Aan de hand van een aantal Rotterdamse cases onderzoeken het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de TU-Delft hoe verschillende stakeholders te betrekken zijn bij het participatieproces.


Middagprogramma


13.00 uur

Denkplaats: publiek domein op Zuid
Rotterdam groeit en wordt meer divers. Hoe benutten we de groei voor een betere stad? Hoe creëren we betekenisvolle plekken waar je samenleving ontmoet en wie neemt daarin het voortouw? Drie invalshoeken.

Kijk op kwaliteit
Met Rotterdamse ontwerpers, corporaties, marktpartijen en medewerkers stadsontwikkeling in gesprek over de gewenste kwaliteiten voor de groei van de stad. Over gebiedsontwikkeling en de ruimtelijke consequenties en kansen van het vormgeven aan maatschappelijke waarden als productiviteit, inclusiviteit in een compacte stad.

Ruimte voor energie
Verken de opgave voor de Rotterdamse energietransitie, ontdek voorbeeld stellende initiatieven en ontwerppraktijken, leer van experts en denk mee over een energieke cultuuromslag, een energie- én een kwaliteitsprong voor Rotterdam. Een samenwerking tussen IABR, Vereniging Deltametropool en het Keilecollectief.

Kick-off stadslab Schouwburgplein
Het Schouwburgplein is een van Rotterdams meest betekenisvolle publieke plekken. Vanwege het iconische ontwerp en vanwege de positie en het gebruik het plein. Binnen twee jaar is onderhoud aan het dak van de onderliggende parkeergarage noodzakelijk. Het Stadslab-in-de-dop denkt over nieuwe perspectieven op de toekomst van deze beeldbepalende plek en de manier om hier samen aan te werken.

Happy Mobility: werken aan de mobiliteitstransitie
De initiatiefnemers van Happy Mobility gaan met stadmakers van binnen en buiten de gemeente in gesprek over de versnelling van de mobiliteitstransitie. Welke vernieuwingen vinden plaats in Rotterdam? Is de stad ambitieus genoeg? En hoe kan iedereen meebewegen in de groei van Rotterdam.


14.45 uur

Recht op rust!
Rotterdam bruist! Het aantal bezoekers van de binnenstad én het aantal woningen neemt toe. Om prettig in een stad te kunnen wonen en te verblijven moet er naast de dynamiek ook rust te vinden zijn. PosadMaxwan neemt de kaart van de binnenstad onder de loep en daagt uit tot een visie op hoogwaardige stedelijke rust.

Groeipijn, leren van stadmaken in gebiedsontwikkeling
Een reis langs beeldbepalende gebieden waar initiatief en ondernemerschap zich heeft kunnen verbinden met gebiedsontwikkeling. Hoe verbinden we het stadmaken met de groei van de stad, waar zit de pijn, waar de opwinding en waar de trots in het samenwerken aan de toekomst van Rotterdam?

Vastgoed voor een sterkere stad
Verken met stakeholders wat het instrumentarium van de stad is om te sturen op de strategische kracht van bestaand (maatschappelijk) vastgoed om haar aantrekkelijkheid te vergroten en te behouden.


16.00 – 17.30 uur

Guest Urban Critic 2018
De Guest Urban Critic spiegelt, sinds 2009, het verhaal van Rotterdam aan een internationale context. Dit jaar staan de betekenis van cultuur, ontmoeting en ontwerpkracht centraal in de context van de groeiende stad en een steeds meer diverse samenleving. De critic(s) worden twee weken voor aanvang van het SMC bekend gemaakt. Volg onze berichtgeving en ben erbij!


17.45 uur

Informeel stadmaken tijdens de borrel in de sfeervolle hal van TR Schouwburg. 


Op pad

Tour: Kwaliteit op Zuid
Tour: Cultuur op Zuid
Tour: Hart van Zuid
Tour: Dwars door de Kop van Zuid
Tour: Daken Schouwburgplein
Tour: De Wasserij
Tour: Kleinpolderplein
Tour: Aan de oever van de Rotte
Tour: Centrumgebied Alexander
Tour: Buitenplaats Brienenoord
Tour: Brugwachtershuisjes
Denksessie: Toekomst van stedelijk werken


In de ontvangsthal

De groei van Rotterdam in verband, een derde brug als katalysator
Recht op rust! op de kaart van de binnenstad, met PosadMaxwan
Omgevingsvisie Rotterdam, een interactieve wand
‘Binnenstadswiki’
‘Walk 21’
NAi Booksellers Bookshop
De Rijnhaven in 3D
Klimaatteam RCD
Buurten: sterke steden en gelukkige mensen