Programma SMC19: alles onder elkaar!

Programma SMC19: alles onder elkaar!

 

Op vrijdag 8 november 2019 initieert AIR opnieuw dé Rotterdamse werkplaats en denkruimte van het stadmaken in Theater Rotterdam, locatie Schouwburg. 

SMC19 maakt ruimte voor nieuwe perspectieven op de groei van de stad en zoekt naar de lijnen waarlangs ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam vorm krijgt. Leer van ideeën en initiatieven die de urgente stedelijke opgaven voor de toekomst verbinden met concrete ontwikkeling van buurten, gebieden en plekken van betekenis. 

Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit eigen deskundigheid, nieuwsgierigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Vanuit die overtuiging werkt AIR opnieuw met vele partners en initiatiefnemers aan een breed en gevarieerd programma. Met focus op wat niet vanzelf gaat en de connectie tussen de toekomst van de stad en de keuzes in het hier en nu.

Van Vreewijk tot de Alexanderpolder en van M4H tot eiland van Brienenoord  werken initiatiefnemers aan workshops, gesprekken, lezingen en tours. Het SMC is daarmee ook een stadmakerspraktijk in zichzelf. Het brengt de vele initiatieven bij elkaar en met elkaar in verband. Het programma staat nu volledig online. Komende week maken we, namens de Van der Leeuwkring, de nominaties van de Van der Leeuwprijs 2019 bekend!

Let op: volg voor actuele tijden en locaties binnen het congres het actuele programmaoverzicht.  


OCHTENDPROGRAMMA

Opening SMC19
De opening van SMC19 brengt de goede groei van de stad in verband en toont via de uitreiking van de Van der Leeuwprijs 2019 de waarde van het stadmaken. Na de prijsuitreiking een gesprek met wethouder Bas Kurvers (Bouwen, Wonen en Energietransitie gebouwde omgeving). Met een openingslezing geeft Hermineke van Bockxmeer (concerndirecteur Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam), het startschot voor het congresprogramma.

Anders werken aan stad, dorp en land
In Nederland staan we voor grote maatschappelijke opgaven. Tijdens het SMC gaan het Stimuleringsfonds, participerende gemeenten en stadmakers in gesprek over de ‘Lessons Learned’ van het ontwikkeltraject ‘Anders werken aan stad, dorp en land’ dat gemeenten voorbereidt op een nieuwe manier van werken.

Perspectief op Zuid
Francine Houben presenteert de eerste bevindingen van haar verkenning naar de samenhangende opgave voor een nieuwe connectie tussen Zuid en de haven. Een verhaal over de geheel eigen kwaliteiten van de dijken tussen de wijken als verbindend parklandschap en de kansen om de ruimte en de economie, de toekomst en het verleden van Zuid meer integraal te bekijken.

Lancering Big Five
Op het SMC presenteert wethouder Wijbenga de Big Five, vijf gebieden in de stad waar het college van burgemeester en wethouders een kans ziet om een doorbraak te realiseren. Over de toekomst van Alexanderknoop, Hofbogen, Park Maashaven, Schouwburgplein en de ‘Groene long’ tussen Hofplein en Westblaak.

Circulair bouwen versnellen via een hub
Op jaarbasis produceert Rotterdam alleen al 350.000 ton bouwafval. Al deze afvalstromen kunnen lokaal veel beter worden benut of zelfs worden voorkomen. Daarom onderzoeken de initiatiefnemers achter BlueCity, Buurman, Keilewerf, de Kroon, Oogstkaart en SuperUse Studios in samenwerking met Metabolic en het programma Rotterdam Circulair een circulaire bouwhub.

Next City
Transities zijn grote, ingrijpende veranderingen die soms onoverzichtelijk zijn en zich heel lastig laten voorspellen. Het team ‘Next City’ van de gemeente Rotterdam onderzoekt hoe deze onzekerheden een plaats kunnen krijgen in het werken aan transities in het fysieke domein.

Rotterdam Oost: Hoe de stad verder gaat
Wat zijn de brede kansen en opgaven voor Rotterdam Oost? De woonwijken rondom de Alexanderknoop kampen met specifieke opgaven voor naoorlogse woonwijken; klimaatverandering, vergrijzing, verduurzaming van de woningvoorraad en mobiliteitsopgaven. Hoe maak je deze wijken klaar voor een nieuwe generatie?

Studio Stadmaken Talkshow 1: De drukke stad
Rotterdam en Vers Beton combineren hun krachten in drie live talkshows op het Stadmakerscongres. Verwacht live-reportages van het congres, interessante gasten en verrassende gesprekken. De presentatie is in handen van Hasna El Maroudi, journalist en tevens het gezicht van Vers Beton Live. Ze wordt bijgestaan door tafelheer Mathis J. Bout, architect en oprichter van URBMATH.

 

TIJDENS DE LUNCH

Social Impact by Design in BoTu (12.15 – 13.15 uur)
In de wijken Bospolder en Tussendijken (BoTu) in Rotterdam-West worden met Social Impact by Design private initiatieven uitgenodigd om samen met bewoners sociaal-ruimtelijke interventies te ontwikkelen en uit te voeren.

 

MIDDAGPROGRAMMA

Towards an Urban Culture Campus: Aarhus x Rotterdam
An exchange of practice and of shared urban challenges between ‘second cities’ Aarhus & Rotterdam. About the meaning of placemaking, cultural programming, civic buildings and true citizen engagement for the good growth of the city. Stephen Willacy, city architect of Aarhus will share the story of his hometown. Said Kasmi (alderman for education, culture and tourism), Theo Kemperman (Rotterdam public library director), Wilma Franchimon (chair of the board of Codarts) will join in conversation.

Ruimte voor energie
Rotterdam heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om deze doelstelling te halen, hebben vijf verschillende klimaattafels gewerkt aan concrete afspraken over hoe we de energietransitie in Rotterdam met elkaar vorm gaan geven. Tijdens dit programmaonderdeel staat de ruimtelijke impact van de Rotterdamse klimaatambities centraal.

Buurten maken
Hoe bouw je samen aan plekken die liefde en aandacht nodig hebben en niet alleen om een fysieke aanpassing vragen? Auteurs Erna van Holland en Sander van der Ham zochten het antwoord op deze vraag in het maken van boek ‘Buurten: Samen Bouwen’, het wordt gepresenteerd op SMC19! Aansluitend op de boekpresentatie een reflectie op de opgave om te werken aan goede buurten in de focuswijken op Zuid, met o.a. Wouter Veldhuis (MUST), Mirjam van Oosterhout (Woonstad) en Mildred Pijnenborg (Brink Groep).

Studio Stadmaken Talkshow 2: De duurzame stad
Rotterdam en Vers Beton combineren hun krachten in drie live talkshows op het Stadmakerscongres. Verwacht live-reportages van het congres, interessante gasten en verrassende gesprekken.

Talkshow ‘Knopen in beweging’ (13.30 – 14.00 uur)
Een talkshow onder leiding van Rob de Jong over het verband tussen mobiliteit, de compacte stad en de gebiedsontwikkelingen Feyenoord City, Hart van Zuid, Erasmus MC en Beurs.

Atelier ‘Strijd om de knopen’ (vanaf 14.30 uur)
Een open werksessie rond de potentie van de Rotterdamse mobiliteitsknopen. Op zoek naar het verband tussen mobiliteit en de groei van de stad. Drie inleidende lezingen vormen de katalysator voor deze werksessie over de plaatswaarde, netwerkwaarde en de sociaal-economische waarde van de verbonden compacte stad. Olv Bernadette Janssen (BVR) en ingeleid door Martin Guit (hoofd mobiliteit Stadsontwikkeling).

Goede Groei: Wat niet vanzelf gaat
Voor de ‘goede groei’ van Rotterdam is ruimte voor initiatief en maatschappelijke programmering van grote betekenis. Een vitale en inclusieve mix van functies en programmering maakt de stad leefbaar, aantrekkelijk en veerkrachtig. Een goede stad is open en toegankelijk.  Stadmaken veronderstelt dat overheid, markt en initiatiefnemers daar elk op een geheel eigen wijze aan moeten kunnen bijdragen. Deze sessie verkent die bijdrage. Een open gesprek met betrokken Rotterdamse stadmakers.    

5x HOE aan de slag met klimaatadaptatie
Het klimaat verandert. Steeds heftigere buien en langdurige droogte wisselen elkaar af. Maar we kunnen het aan. Want in Rotterdam maken wij de stad samen klaar voor dit extreme weer: een brede community van professionals van onder andere gemeente, waterschappen, woningbouwcorporaties en creatieven, stadmakers en bewoners. Ga mee in gesprek rond 5x hoe!

Buurten in transitie: Experimenten in stadmaken
De stadmakerspraktijk heeft zich in een tijd waarin de stad in razend tempo groeit, verder geprofessionaliseerd. In verschillende Rotterdamse buurten wordt volop geëxperimenteerd met samen stadmaken. Leer mee van de praktijk van het stadmaken en verken in gesprek met initiatiefnemers, private partijen en beleidsmakers hoe stadmaken steeds verder verankerd raakt in verschillende facetten van het werken aan de stad.

Studio Stadmaken Talkshow 3: de inclusieve stad
Rotterdam en Vers Beton combineren hun krachten in drie live talkshows op het Stadmakerscongres. Verwacht live-reportages van het congres, interessante gasten en verrassende gesprekken.

Guest Urban Critic Alexander D’Hooghe
On behalf of the Van der Leeuwkring, AIR proudly presents Alexander D’Hooghe as the 11th Guest Urban Critic. He will close this years’ SMC with a public lecture, advocating big urban transformation projects as truly collaborative city-making practices.

Afsluiting SMC19: Borrel!
Informeel stadmaken tijdens de borrel in de sfeervolle hal van TR Schouwburg


TOURS

Alle tours starten om 10.30 uur voor de ingang van de Schouwburg. (Inschrijving vooraf is verplicht, de tours zijn intussen allemaal volgeboekt).

1. Gebouwen maken stad
2. De innovatieve stad
3. Vreewijk maken
4. Langs de oevers van de Maas
5. West Side Stories
6. Rust in de reuring
7. De bewandelbare stad
8. Urban Resilience
9. Olifantenpad maken


GAMES & WORKSHOPS


Ochtend
10. Ontwerpen aan de ondergrond
11. Van winkelcentrum naar stadshart
12. Nieuw leven voor leegstaande brugwachtershuisjes
13. Omgevingsspel
14. Stadmaken op het water

Middag
15. Smart 4 Who
16. Lagerhuisdebat Omgevingsvisie
17. De voetganger op een voetstuk
18. Wrap-up sessie: Big Five
19. Groene Ruimte: op zoek naar het laadvermogen van de groeiende stad


ONTVANGSTHAL

Gedurende de hele dag

De Energieke Kaart – initiatieven en ontwikkelingen op het snijvlak van energie en ruimte

Archikidz Rotterdam – denk mee over de opgave voor de volgende generatie

Omgevingsvisie: één en al oor – speel met de omgevingswet en luister naar sleutelvragen

Kaartbeeld Compact Rotterdam – de toekomstige kaart van Rotterdam in vogelvlucht

NAi Boekverkopers Bookshop – boeken over stadmaken, transities en de groei van de stad

Plannen in Rotterdam3D – de interactieve kaart van de stad

Atelier Big Five – wissel de eerste gedachten uit over de Big Five

Rotterdams Weerwoord – antwoorden op een veranderend klimaat en andere transitieopgaven

Motie Stadmaken – Rotterdamse Stadslabs proberen zelf antwoord te geven op deze motie

Next City – een kruiwagen met vierkante wielen, van losse experimenten naar systeemverandering

M4H Ruimtelijk Raamwerk – 3D visualisatie en gesprekken over de visie voor Merwe-Vierhavens