Guest Urban Critic 2017: Toni Griffin

Met trots stelt AIR dit jaar Toni Griffin voor als internationale Guest Urban Critic. Sinds 2009 nodigt AIR namens de Van der Leeuwkring jaarlijks een internationale gast uit die de Rotterdamse praktijk en ontwikkeling vanuit ervaring en deskundigheid duidt, een spiegel voorhoudt en internationaal positioneert. Met Toni Griffin hebben we een ontwerper, planner en onderzoeker in ons midden met jarenlange ervaring in het verbinden van complexe stedelijke transformatieopgaven aan het dagelijks leven in hyperdiverse steden. Ontwerp, inclusiviteit en rechtvaardigheid zijn sleutelbegrippen in haar praktijk.

We vragen Toni Griffin om enkele van de hoofdvragen van dit jaar te adresseren: Hoe ontwerpen we aan een inclusieve stad. Hoe werken we aan een inclusieve en cultureel diverse stadmakerspraktijk. En hoe kunnen we dit verankeren in de omgevingsvisie voor de stad?

Design for the Just City
Toni Griffin is oprichter van het bureau ‘Urban Planning and Design for the American City’ in New York, Verenigde Staten. Zij werkte onder meer als projectdirecteur aan ‘Detroit Future City’, het integrale raamwerk voor de revitalisatie van de stad Detroit. Griffin startte haar carrière als architect en later partner bij het befaamde bureau Skidmore, Owings & Merrill in haar geboortestad Chicago. Daarna werkte zij voor diverse Amerikaanse steden aan omgangrijke transformatieopgaven, zo was zij Director of Community Development voor de stad Newark en als bestuurslid werkzaam voor de Regional Plan Association van New York. Aan de Harvard Graduate School of Design geeft Toni Griffin leiding aan het ‘Just City Lab’. Het lab onderzoekt de definitie van ‘urban justice’ en de ‘just city’, en verkent de impact van ontwerp en planning op de veerkracht en inclusiviteit van steden, wijken en het publieke domein.

Foto: Noah Kalina voor Architect Magazine


Guest Urban Critic 2009 – 2016
Larry Beasley, chief urban planner van Vancouver (Canada), was in 2009 de eerste Guest Urban Critic. Beasley bracht het denken over publieke ruimte en de rol van het ontwerp in stadmaken op een hoger niveau. Als lid van de International Advisory Board Rotterdam zette hij zijn bijdrage aan het stadmaken in Rotterdam voort. De ‘call-to-action’ van de IAB in 2015 gaf richting aan het stadmakersprogramma van AIR dat sindsdien in het teken staat van de volgende principes: connect networks, open up the system, dare to experiment, tell stories and design. Na Beasley gaven Alan Jacobs (Berkeley Univ. California, VS) en Patrick Janssens, toen burgemeester van Antwerpen, verdere verdieping aan het denken over publieke ruimte en de rol van ontwerp en planning in stadmaken. In 2013 introduceerde ‘Urban Catalyst’ en co-design expert Claus Overmeyer een breder perspectief op het begrip van de stad als ‘vele plekken van betekenis’ en de verschillende rollen van waaruit stadmakers kunnen bijdrage aan de kwaliteit en de ontwikkeling van de plekken. IBA-Hamburg directeur Uli Hellweg pleitte een jaar later voor een ‘stadmakerscontract’ om deze bijdrage te expliciteren en te verankeren. Alexandros Washburn, chief planner van New York, plaatste met een bevlogen lezing het begrip ‘resilience’ in het hart van het stadmaken. Met zijn statement “cities build citizens” pleitte Washburn voor sociale veerkracht en een gastvrij welkom voor nieuwkomers en vluchtelingen. Afgelopen jaar onderstreepte de Nederlandse waterambassadeur Henk Ovink de urgentie van klimaatadaptatie. Hij duidde de complexe samenhang tussen de vele ‘urban challenges’ van steden over de gehele wereld op het gebied van veiligheid, productiviteit, circulariteit en sociale veerkracht. Met Toni Griffin hebben we de eerste vrouwelijke Guest Urban Critic uitgenodigd. Via haar bijdrage bouwen we voort op een lange reeks betekenisvolle bespiegelingen waarmee Rotterdam de stedelijke uitdagingen van de toekomst en de urgente opgaven van vandaag tegemoet kan treden. En verdiepen we onze inzet om vanuit connectiviteit te bouwen aan een veerkrachtig Rotterdam.