10 november, 2017

2017vr10nov13:0015:00Talkshow Stadmaken, de volgende stapTalkshow 13:00 - 15:00 TR Schouwbrug - Haltheater

Details

Jeroen Niemans (Ruimtevolk) en Beitske Boonstra (BecomingPlanner) gaan in gesprek met gasten en het publiek en opzoek naar de volgende stap voor het stadmaken. Welke verandering heeft plaatsgevonden in het samenwerken aan de stad? Welke initiatieven, personen en schurende kwesties zijn hiervoor illustratief? Welke instrumenten zijn effectief gebleken? Hoe kunnen netwerken en systemen beter op elkaar betrokken worden? Lukt het om tijdelijke initiatieven te bestendigen? Er is hierbij ruim aandacht voor stadlabs, de Right to Challenge, de Omgevingsvisie en het Verhaal van de Stad.

Programma
Vanaf 13.00 uur
– Tale of two cities: Rotterdam en Utrecht
Over de schurende Politiek van het Stadmaken. Frans Soeterbroek en Robbert de Vrieze vergelijken de stadmakerspraktijken van Utrecht en Rotterdam. In gesprek met moderatoren Beitske Boonstra en Jeroen Niemans gaan zij op zoek naar manieren om de stadmakerspraktijk in de werkprocessen en –culturen van institutionele partijen te krijgen. Wat kunnen de twee steden daarbij van elkaar leren? Hoe kregen de Utrechtse Ruimtemakers een vergaande motie over samen stad maken aangenomen in de gemeenteraad en werken ze er zelf aan om die motie tot leven te wekken ? En wat zijn de drijvende krachten achter de fijnmazige stadsmakersstructuur van opzoomeren, bewonersparticpatiefondsen en CityLab010 in Rotterdam?

– PuntKomma
In gesprek met Hugo Bongers over de stadmaken-special van PuntKomma, Rotterdamse stadlabs en zijn pleidooi voor een ‘stadmakerscode’.

Vanaf 14.00 uur
Right 2 Challenge
In gesprek met Ines Balkema (Gemeente Rotterdam) en Sander Hazevoet (R2C Schepenstraat). Over de ervaringen van Right 2 Challenge.

– Rotterdamse stadmakers
In gesprek met Arienne Boelens (ZOHO Citizens), Paul Becht (Van der Leeuwkring), Marco Stout (Initiatiefnemer Hoogkwartier en Winnaar Van der Leeuwprijs 2017). Over de manier waarop initiatieven zich verbinden met stadsontwikkeling en een aantrekkende markt.

– Stadmaken in internationaal verband
In gesprek met Hans Karssenberg (Stipo). De afgelopen jaren is Stipo zeer actief in het opbouwen van internationale netwerken, het uitdragen van de Nederlandse stadmakersprakijk en het halen van inspiratie uit het buitenland. Wat leren we van onder meer de reeks Metropolitan Field Trips, ‘City at Eye Level’, het re:Kreators netwerk en het European Placemaking Network?

Beeld: Marlies Lageweg

X