10 november, 2017

2017vr10nov11:1500:15Stadlab Groene Connectie11:15 - 00:15 TR Schouwbrug - Erker

Details

De Groene Connectie is een coalitie van maatschappelijke initiatieven die sociale doelen verwezenlijken door samen te bouwen aan een lintpark van acht kilometer langs voormalige spoorwegen en de singels van Delfshaven. De Groene Connectie verbindt het Essenburgpark via de Spoordijk, het Dakpark, de Voedseltuin, de Tuin op de Pier met Singeldingen aan de Heemraadssingel. Plekken langs deze route krijgen betekenis in de hoofden van mensen doordat ze er tuinieren, koken, eten en wandelen. Mensen langs de zijlijn vinden er een weg terug naar de maatschappij en er groeit nieuwe stadsnatuur.

Het stadlab brengt een combinatie van mogelijke stakeholders, initiatiefnemers, ontwerpers en externe deskundigen bij elkaar om de integrale potentie van de Groene Connectie te onderzoeken te versterken. Hoe verzilveren we de kansen op het gebied van gezondheid, welzijn, woningbouw, sociale cohesie, onderwijs, cultuurhistorie, ecologie, sport en ruimtelijke inrichting? En: kan de integrale potentie van de Groene Connectie dienen als pilot en proeftuin dienen voor de nieuwe omgevingsvisie?

X