10 november, 2019

2019vr08nov10:3012:00Rotterdam Oost: hoe de stad verder gaatOCHTEND | 10:30 - 12:00 TR Schouwbrug - Kleine ZaalThema:COMPACTE STAD & MOBILITEITType activiteit:ZAALPROGRAMMA

Details

Rotterdam Oost – hoe de stad verder gaat
Look Under Your Feet

In het centrumgebied van Prins Alexander, de Alexanderknoop, wordt hard gewerkt om via functiemenging en nieuwe verbindingen de verblijfskwaliteit van het gebied te vergroten. De transformatie van deze knoop naar een Hart van Prins Alexander, is een door de samenwerkende partijen breed gedragen ambitie. Maar wat zijn de brede kansen en opgaven voor Rotterdam Oost? De woonwijken rondom de Alexanderknoop kampen met specifieke opgaven voor naoorlogse woonwijken; klimaatverandering, vergrijzing, verduurzaming van de woningvoorraad en mobiliteitsopgaven. Hoe maak je deze wijken klaar voor een nieuwe generatie? En hoe maak je stad in wijken die voor deze opgaven staan?

Stichting Hart voor Prins Alexander brengt op het SMC het netwerk rond de Alexanderknoop bij elkaar om te laten zien hoe je samenwerkt aan een vernieuwd centrum voor de regio Rotterdam Oost en aan de wijken van de toekomst. Tijdens deze interactieve sessie wordt een vijftal actuele transitieopgaven voor Rotterdam Prins Alexander besproken met publiek en deelnemers. Hiermee wordt een representatief beeld geschetst van de opgaven en kansen voor stadmaken in Rotterdam Prins Alexander.

Met betrokken partijen waaronder: Next Generation Woonwijken Prinsenland/Het Lage Land, BNA-studie Stad van de Toekomst, Green Business Club Rotterdam Alexander, Historische Vereniging Prins Alexander, Hoogheemraadschap, Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam, Stichting Plezierrivier De Rotte en TUDelft.

 

Beeld: Henk Bast

X