10 november, 2017

2017vr10nov13:0013:50Wonen in een inclusieve stad13:00 - 13:50 TR Schouwbrug - Kleine Zaal

Details

Met een aantal inspirerende presentaties en inhoudelijke debatten onder leiding van Erna van Holland (directeur COB-WEB advies voor stedelijke vernieuwing en lector Gebiedsontwikkeling MUAD) verkent het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de rol van ontwerp in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Op welke manier kunnen ontwerpers bijdragen aan het verkennen en aanpakken van grote maatschappelijke opgaven? Welke onderzoeksmethodieken gebruiken zij, hoe worden stakeholders betrokken en hoe geven zij het proces vorm? Welke rol kunnen ontwerpers spelen in het verkennen van ruimtelijke en maatschappelijke scenario’s en beleidsopties?

In deze sessie van ‘Ontwerpen aan de stad’ staat ‘Wonen in een inclusieve stad’ centraal.

Programma

  • Een stad van komen en gaan: Is migratie een tijdelijk fenomeen? Wat zijn de invloeden van migratie in de ruimtelijke ontwikkeling van de steden en regio’s in Nederland? Hoe ziet de ideale stad van komen en gaan eruit? Door Annuska Pronkhorst (Crimson).
  • Gebouwd water – water als motor voor stedelijke vernieuwing: De verwachting is dat wateroverlast in de stad als gevolg van klimaatverandering zal toenemen. De maatregelen die de overheid daartegen neemt zijn vooralsnog gericht op het publieke domein, terwijl de regen voor de helft op privaat domein valt. Op welke manier kunnen oplossingen voor wateropgave in de oude stadswijken bijdragen aan de sociale en ruimtelijke verbetering van deze wijken? Hoe kan wateropgave als aanleiding fungeren om sociale cohesie in deze wijken te vergroten? Door Lex van Duedekom (LEX-Architecten).
  • Referent: Lada Hrsak (Bureau LADA en Docent Academie van Bouwkunst Amsterdam)
  • Debat: Op welke manier kunnen bewoners actief worden betrokken in de vormgeving van hun stad? Hoe kunnen ontwerpers een rol spelen in het verbinden van bewoners en daarmee bijdragen aan een inclusieve stad?Hoe behouden we onze steden als inclusieve steden? En hoe voorkomen we segregatie op de woningmarkt in de tijden van snelle economische groei?

Beeld: Crimson

X