10 november, 2019

2019vr08nov09:0010:15Anders werken aan stad, dorp en landOCHTEND | 09:00 - 10:15 TR Schouwbrug - HaltheaterType activiteit:ZAALPROGRAMMA

Details

Anders werken aan stad, dorp en land

In Nederland staan we voor grote maatschappelijke veranderingen. Klimaatverandering, maar ook gezondheid, bevolkingsgroei en een meer sociaal-inclusieve samenleving. De Nationale Omgevingsvisie speelt met een langetermijnvisie voor een duurzame fysieke leefomgeving in op deze veranderingen. Centraal hierin staat de verwevenheid van maatschappelijke en ruimtelijke opgaven, en het belang van samenwerking tussen overheid, markt en samenleving. Ook de wetgeving voor de fysieke leefomgeving wordt de komende jaren ingrijpend aangepast. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat een nieuw stelsel, dat gericht is op het in onderlinge samenhang bereiken van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Het ontwikkeltraject ‘Anders werken aan stad, dorp en land’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bereidt gemeenten voor op deze nieuwe manier van werken. Want hoe organiseren we die integrale werkwijze? En welke rol is weggelegd voor stadmakers en ontwerpers, die door middel van concrete interventies in de praktijk de energie en kracht van de lokale gemeenschap kunnen mobiliseren? Tijdens het SMC gaan het Stimuleringsfonds, participerende gemeenten en stadmakers in gesprek over de ‘Lessons Learned’ van dit traject.

Achtergrondinformatie

Bekijk hier verschillende vlogs van het Stimuleringsfonds over anders werken in verschillende gemeenten. Ook schreven zij verschillende artikelen, denk aan bouwen aan een duurzame samenwerking, geschreven op 24 juli j.l.  of juist over hoe we anders kunnen blíjven werken.

Illustratie: Quinda Verheul

X