Aanmelding SMC19 geopend!

Op vrijdag 8 november 2019 initieert AIR opnieuw dé Rotterdamse werkplaats en denkruimte van het stadmaken in Theater Rotterdam, locatie Schouwburg. Je bent van harte uitgenodigd!

SMC19 maakt ruimte voor ontmoeting, overzicht, initiatief en debat. Ontdek nieuwe perspectieven op de groei van de stad en kom in gesprek over de lijnen waarlangs ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam vorm krijgt. Leer van ideeën en initiatieven die de urgente stedelijke opgaven voor de toekomst verbinden met concrete ontwikkeling van buurten, gebieden en plekken van betekenis. 

Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit eigen deskundigheid, nieuwsgierigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Vanuit die overtuiging werkt AIR opnieuw met vele partners en initiatiefnemers aan een breed en gevarieerd programma. Met focus op wat niet vanzelf gaat en de connectie tussen de toekomst van de stad en de keuzes in het hier en nu.

Met onder meer: het verband tussen de ontwikkeling van mobiliteitsknopen van de stad; de transformatie van Rotterdamse buurten; initiatieven voor klimaatadaptatie; Rotterdamse Energietafels; zicht op de ontwerpopgave voor Zuid; de toekomst van de naoorlogse stadsuitbreidingen; Next City experimenten; de veerkracht van Bospolder Tussendijken; prijswinnende stedenbouw in M4H; de toegankelijkheid van de stad; debat over de Omgevingsvisie; een kritische Guest Urban Critic en de uitreiking van de Van der Leeuwprijs 2019.   

Meld je aan