Op vrijdag 10 november organiseert AIR voor de vierde keer het Stadmakerscongres. Het initiatief tot het Stadmakerscongres is ontstaan vanuit een beweging die (inter)nationaal en lokaal voelbaar is, namelijk dat het werken aan de stad niet langer slechts aan institutionele partijen is voorbehouden. Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Dat is de overtuiging en tegelijk ook de opgave die het Stadmakerscongres centraal stelt.

Het congres omarmt de gedachte dat de stad complex is en er vele spelers en belanghebbenden zijn. Urgente stedelijke uitdagingen die de veerkracht van de stad en de samenleving op de proef stellen worden gedeeld. Werk daarom mee aan vitale verbindingen tussen netwerken en met de systeemwereld, maak kennis met vernieuwende praktijken en instrumenten en leer over de impact van initiatieven.

AIR werkt ook dit jaar samen met uiteenlopende programmapartners aan het definitieve congresprogramma. Op het Stadmakerscongres 2017 is er ruim aandacht voor de Rotterdamse Omgevingsvisie, stadlabs, ontwerpend onderzoek en met het vizier op een veerkrachtige en inclusieve stad.

X