Partners

Gemeente Rotterdam
Inwoners van Rotterdam gaan het experiment niet uit de weg en staan voor constante beweging. Als partner en programmapartner van het Stadmakerscongres wil Gemeente Rotterdam zich stevig positioneren als stedenbouwkundig laboratorium en ‘stadmakersstad’. Stadsontwikkeling geeft invulling aan de kernwaarde van het Stadmakerscongres: iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines. Het Stimuleringsfonds ondersteunt daarom vernieuwenhttps://www.theaterrotterdam.nl/de projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Theater Rotterdam
Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. Theater Rotterdam brengt mensen samen om theater te maken maar ook ontmoetingen te realiseren – om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart en in Rotterdam.

Van Der Leeuwkring
Samen met de Van der Leeuwkring heeft AIR het Rotterdamse Stadmakerscongres geïnitieerd. Sinds 2005 werkt de Van der Leeuwkring aan de verbetering van de stad door Rotterdamse initiatieven te ondersteunen, het debat over de ruimtelijke kwaliteit van de stad ook onder opdrachtgevers te entameren en verbinding te leggen tussen praktijk en beleid. Jaarlijks nodigt de AIR namens de Van der Leeuwkring en Gemeente Rotterdam de Guest Urban Critic uit en wordt de Van der Leeuwprijs uitgereikt. De kring staat voor de voortdurende zoektocht naar het private initiatief met publieke waarde voor de stad.

Programmapartners #SMC19

Archikidz

BlueCity

Brand Urban Agency

Delfshaven Coöperatie

De Groene Connectie

De Rotterdam Tours

Floating Farm

Hart van Zuid

Keilewerf

LantarenVenster

M4H

Mecanoo architecten

NAi Boekverkopers

nai010 uitgevers

NextCity

Open Rotterdam

OMI

Plezierrivier De Rotte

Rebel Group

Rotterdam Circulair

Rotterdams Weerwoord

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

SKAR

Stadslab Cool Zuid

Stadslab Hoogkwartier

Stichting Hart voor Prins Alexander

Stichting Brugwachters- huisjes

Stipo

Superuse Studios

Urban Guides

Veldacademie

Vereniging Deltametropool

Vers Beton

Woonstad

Walk21