10 november, 2017

2017vr10nov15:0015:50Vitale binnenstad15:00 - 15:50 TR Schouwbrug - Kleine Zaal

Details

Met een aantal inspirerende presentaties en inhoudelijke debatten onder leiding van Erna van Holland (directeur COB-WEB advies voor stedelijke vernieuwing en lector Gebiedsontwikkeling MUAD) verkent het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de rol van ontwerp in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Op welke manier kunnen ontwerpers bijdragen aan het verkennen en aanpakken van grote maatschappelijke opgaven? Welke onderzoeksmethodieken gebruiken zij, hoe worden stakeholders betrokken en hoe geven zij het proces vorm? Welke rol kunnen ontwerpers spelen in het verkennen van ruimtelijke en maatschappelijke scenario’s en beleidsopties?

In deze sessie van ‘Ontwerpen aan de stad’ staat ‘Vitale binnensteden’ centraal.

Programma

  • PLAN B: In vergelijking met de grote steden beschikken middelgrote steden in Nederland in het algemeen over minder ontwikkelingsmogelijkheden, maar anderzijds spelen er vergelijkbare sociale problemen. Daarmee dreigt de middelgrote Nederlandse stad tussen wal en schip te vallen. Startend vanuit huidige lokale krachten, initiatieven en processen worden de kansen van drie verschillende steden middels een vergelijkend ontwerpend onderzoek in kaart gebracht. Onderzocht wordt hoe de vitaliteit en aanpasbaarheid van de stadscentra versterkt kan worden.Welke ruimtelijke toekomstscenario’s versterken de vitaliteit en aanpasbaarheid van middelgrote binnensteden? In hoeverre wordt de vitaliteit van het centrum (mede) bepaald door de (veranderende) positie van dat centrum in de regio? Welk instrumentarium kan worden ingezet om een impuls te geven aan lokale sociaal-ruimtelijke activiteiten? Door Marco Broekman (marco.broekman urbanism research architecture) en Floor Ziegler
  • Voorbij de Winkelstraat: Steeds meer winkels, en waarschijnlijk in de toekomst ook collectieve voorzieningen en instellingen, sluiten hun deuren. De stedelijke centra raken daarmee hun vanzelfsprekende ontmoetingsplekken kwijt. Het bestaansrecht van winkels draait al lang niet meer om iets nodig hebben. Het gaat over beleving, over ontmoeten, over een leuke tijd hebben. Die plekken van beleving zijn echter ook elders te vinden en ze komen niet alleen vanuit de retail hoek…. en ze ontstaan ook op ander soort plekken dan voorheen. Dit gaat voorbij de winkelstraat. Wat zijn die nieuwe vormen van leisure en retail? Door Jasper Nijveldt (karres+brand) / Edwin Hans (Site UD)
  • Referent: Paul Rutten (Creating 010 / Hogeschool Rotterdam)
  • Debat: Hoe kunnen de stedelijke centra weer van betekenis worden voorzien? Hoe kan hun functionaliteit in tijden van crisis worden geborgd? Wat zijn de kansen als de centra meer ruimte zouden bieden aan maatschappelijk relevante functies? Hoe kunnen deze functies bijdragen aan het ‘beter’ functioneren van onze samenleving? Welke rol kunnen ontwerpers spelen in het verkennen van scenario’s en beleidsopties ter activering van binnensteden?  Welke andere partijen zijn daarbij nodig, hoe wordt samengewerkt?
X