10 november, 2018

2018vr09nov10:3012:45Tour: De Wasserij10:30 - 12:45 Type activiteit:OP PAD

Details

De Wasserij – modebroedplaats in wording


Deze tour gaat per fiets naar De Wasserij, een modebroedplaats in wording. Na een korte rondleiding worden, als inleiding en opwarmer voor sessie in de middag, een aantal cases besproken. Het gaat om gebouwen die door ontwikkeling en programma de omgeving meetrekken.

Joost Prins licht toe hoe er bij Het Industriegebouw een nieuwe balans is gevonden tussen financieel en maatschappelijk rendement door een private partij. Jan de Vries bespreekt de totstandkoming van filmtheater KINO na een tender vanuit de stad. STIPO en Jan Denoo van Endeavour (B) verkennen hoe leegstaand vastgoed in België wordt ingezet voor stedelijke ontwikkeling. Olof van de Wal tenslotte licht de plannen toe om van De Wasserij een broedplaats voor voortrekkers uit de Rotterdamse mode-industrie te maken door te sturen op ketenontwikkeling.

De rode draad is steeds de vraag hoe bestaand en verouderd vastgoed kan worden ingezet om maximale kansen te creëren op gebieds- dan wel stadsniveau. Hoe kan de stad sturen op de strategische kracht van bestaand (maatschappelijk) vastgoed om haar aantrekkelijkheid te vergroten, dan wel te behouden en hoe kunnen private partijen hier optimaal in acteren. Kan hiervoor een algemeen toepasbaar instrumentarium kan worden ontwikkeld?

SKAR, STIPO, VanSchagen Architecten en Stad2, willen de wasserij van het voormalige Bergwegziekenhuis omtoveren tot een collectieve werkplaats voor modemensen; makers én verkopers. Het idee is dat ontwerpers, kleermakers en mode-agenten bij elkaar worden gebracht en daarmee de kans krijgen onderling relaties aan te gaan en ook te groeien. De Wasserij vervult een voorbeeldfunctie in het gemeentelijk broedplaatsenbeleid en wordt ingezet als pilot in sociaal-culturele vastgoed en gebiedsontwikkeling. Met dit experiment wordt onderzocht hoe atelierplekken beter zichtbaar kunnen worden in de stad. Uiteindelijk is De Wasserij ook een try-out voor andere plekken in de stad die een soortgelijke functie zouden kunnen vervullen, niet alleen voor mode maar ook voor andere disciplines. De relatie tussen kunstenaars/ontwerpers en commerciëlere partijen is daarbij de sleutel tot succes.

https://www.puntkomma.org/artikelen/de-wasserij

Beeld: De Wasserij

X