10 november, 2018

2018vr09nov10:3012:45Tour: Aan de oever van de Rotte10:30 - 12:45 Type activiteit:OP PAD

Details

De rol van de rivier in de verdichtende stad


Op de scheidslijn van het oude en nieuwe Crooswijk en ‘aan de oever van de Rotte’ ontdekken we met deze tour de binnenstedelijke Rotte. In de Huiskamer aan de Rotte gaan we het gesprek aan over de kansen en ontwikkelingen van de Rotte als metropolitaan landschap. Marja de Bruyn en Ewoud Dekker verbeelden de toekomst van de Crooswijkse Bocht en schetsen de vitale coalitie die daarbij hoort.

De Rotte stroomt vanuit het buitengebied de stad in, langzaam meanderend door naoorlogse uitbreidingswijken en de oude stadswijken zoals Crooswijk en het Oude Noorden. Maar de Rotte is niet overal even zichtbaar en aantrekkelijk; met name in de binnenstad is verbetering mogelijk. De oevers zijn stenig en nodigen nog onvoldoende uit tot recreëren en ondernemen. De naamgever van de stad Rotterdam stroomt vrij anoniem en ongebruikt langs de achterkanten van stenige stadswijken.

Stichting Plezierrivier de Rotte ziet kansen om van het stroomgebied van de Rotte een echt metropolitaan park te maken. Licht, lucht, ademruimte, water, groen, stilte zijn van levensbelang. Juist in de verdichtende stad is er behoefte aan metropolitane parken; grote parken in verstedelijkte gebieden, bereikbaar voor iedereen. Een groot stadspark voor jong en oud, niet alleen voor recreatie, maar ook om het hoofd te bieden aan klimaatopgaven als hittestress en waterberging in de verdichtende stad. 

Open Rotterdam maakte in een serie over het Stadmakerscongres een item over de Rotte.

www.derotte.nl
www.ookditisderotte.nl

X