Entries by admin

Onderzoek naar het Rotterdamse stadmaken

In opdracht van AIR maakt Beitske Boonstra (Becoming Planner) een evaluatie van vier jaar Stadmaken in Rotterdam. In gesprek met Rotterdamse stadmakers onderzoekt zij of er een praktijk is ontstaan en welke personen, plekken of schurende kwesties hiervoor illustratief zijn. De voorlopige conclusies vormen aanleiding voor publiek debat op het Stadmakerscongres en de periode erna. […]

SMC16: DE LESSONS LEARNED OP WEG NAAR RESILIENT ROTTERDAM

Op 11 november 2016 kwamen in Rotterdam 950 stadmakers samen in de Rotterdamse Schouwburg om samen te werken aan een betere stad. Urban challenges als klimaatverandering, energie, water, vluchtelingen en inclusiviteit vormden de rode draad in het programma van het derde Stadmakerscongres, dat opnieuw werd georganiseerd door AIR, in samenwerking met verschillende programmapartners. Nieuwe netwerken […]